อาการบาดเจ็บจากการเล่นกอล์ฟ (Golf Injuries)

อาการบาดเจ็บจากการเล่นกอล์ฟ (Golf Injuries)

อาการบาดเจ็บจากการเล่นกอล์ฟ (Golf Injuries)

กอล์ฟ  เป็นกีฬาที่นิยมกันอย่างแพร่หลายมากขึ้น  อิทธิพลจากการถ่ายทอดสดการแข่งขันสำคัญ ๆ ในรายการโทรทัศน์เกือบทุกสัปดาห์  รวมทั้งเงินรางวัลที่เพิ่มขั้น

Superstar  ที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุน้อย ๆ ก็เป็นภาพลักษณ์สำหรับเยาวชนที่ต้องการเอาเป็นแบบอย่าง  เช่น  Tiger  Woods ,  Mitchel  Wie   ทำให้มีการส่งเสริมการเล่นกอล์ฟ  ตั้งแต่เด็ก  อายุน้อย ๆ   รวมทั้งผู้ที่เริ่มหันมาสนใจเล่นกอล์ฟเมื่ออายุมากขึ้น  หรือหลังเกษียณอายุแล้ว

อันตรายหรือการบาดเจ็บจากการเล่นกอล์ฟ  ดูเหมือนว่าค่อนข้างปลอดภัย เมื่อเทียบกับการเล่นกีฬาประเภทอื่น ๆ ที่ต้องมีการต่อสู้ปะทะกัน  หรือการแข่งขันที่มีความเร็วสูง  แต่การเล่นกอล์ฟมีอันตรายและการบาดเจ็บที่อาจจะมองข้าม  ที่เกิดขึ้นได้ในผู้ป่วยบ้านเรา  และรายงานในวารสารต่างประเทศอีกมากมาย เช่น

1. การบาดเจ็บหรืออันตรายที่ไม่ได้มาจากวงสวิงของนักกอล์ฟเอง

- อุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต  ซึ่งเกิดจากถูกลูกกอล์ฟ ,  ถูกไม้กอล์ฟตี,  ไม้กอล์ฟ

หักทิ่มแทงอวัยวะที่สำคัญ

- ถูกฟ้าผ่าตาย

- ถูกรถกอล์ฟชนตาย

- ถูกผึ่งต่อย  เสียชีวิตภายหลัง

- อันตรายเกิดจากแสงแดด  จากรายงานพบมะเร็งผิวหนัง  จาก

นักกอล์ฟอาชีพหญิง  51  คน  นักกอล์ฟหญิงสมัครเล่น  142  คน

นักกอล์ฟอาชีพชาย   4  คน   นักกอล์ฟชายสมัครเล่น  11  คน

2. การบาดเจ็บจากการสวิงกอล์ฟ  ของนักกอล์ฟมีสาเหตุหลายอย่าง

- มีการฝึกซ้อมหรือการแข่งขันมากเกิน

- วงสวิงไม่เหมาะสม

- การเตรียมสภาพร่างกายไม่พร้อม  ก่อนการเล่นกอล์ฟ

- สุขภาพไม่ดีมาก่อน

- นักกอล์ฟที่เสียชีวิต  ขณะเล่นกอล์ฟเป็นลมนำส่งโรงพยาบาลเสียชีวิต  หรือเสียชีวิตที่โรงพยาบาลหลายราย

- การได้รับการบาดเจ็บมาก่อน  รักษายังไม่หายเป็นปกติ

การบาดเจ็บของนักกอล์ฟอาชีพ

ซึ่งไม่มีปัญหาที่วงสวิงที่ไม่ถูกต้อง  มักเกิดจากการฝึกซ้อมหรือแข่งขันมากกินไป

80 %  การบาดเจ็บอยู่ที่บริเวณหลัง  และข้อมือ  ส่วนอื่น ๆ ที่พบรองลงมา คือ ข้อศอกขวา, ไหล่, ข้อเข่า

การบาดเจ็บของนักกอล์ฟสมัครเล่น

ได้รับการบาดเจ็บในส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้เกือบทั้งหมด  ขึ้นอยู่กับวงสวิงที่มีการใช้ส่วนไหนมากเกินไป  พบได้บ่อยที่หลัง, ข้อศอก, ข้อมือ, หัวไหล่, ข้อเข่า,  คอ  ตามลำดับ  นอกจากนั้นยังมีการบาดเจ็บที่รุนแรง

- มีรายงานกระดูกสันหลังยุบ  ในนักกอล์ฟสตรีสูงอายุ

- นักกอล์ฟที่หัดเล่นใหม่  18  ราย  (เฉลี่ยเล่นกอล์ฟ  8  สัปดาห์)  15  รายพบ

กระดูกซี่โครงหัก    3 รายกระดูกซี่โครงข้างขวาหัก  ส่วนใหญ่กระดูกซี่โครงที่  4,  5,  6  ตำแหน่งที่หักอยู่ตำแหน่งค่อนข้างไปทางด้านหลัง

การป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดกับผู้อื่น

- เก็บรักษาไม้กอล์ฟในที่ปลอดภัย  ไม่ให้เด็กเอามาเหวี่ยงเล่นเองได้

- เมื่อสอนเด็กเล่นกอล์ฟต้องให้ผู้ใหญ่แนะนำและเฝ้าระวังเรื่องความปลอดภัย

- เวลายืนต้องเว้นระหว่างจากผู้ที่กำลังสวิงกอล์ฟ  อย่างน้อย  4  ช่วงไม้กอล์ฟ

และไม่ล้ำหน้าไปในทิศทางของลูกกอล์ฟ

ปัญหาการบาดเจ็บของนักกอล์ฟ

1. การซ้อมหรือการแข่งขันมากเกิน

2. เคยได้รับการบาดเจ็บมาก่อน  ทำให้มีการบาดเจ็บซ้ำ

3. ส่วนใหญ่พบที่หลัง,  ข้อมือ,  ข้อศอก,  ไหล่,  เข่า

4. การบาดเจ็บอาจไม่รุนแรง  แต่ทำให้เล่นไม่ดี  และอาจทำให้มีการบาดเจ็บเพิ่มมากขึ้น

ข้อแนะนำ  :

- ก่อนการซ้อมและแข่งขันทุกครั้ง ต้องทำการอบอุ่นร่างกาย  บริหารกล้ามเนื้อให้

ยืดเหยียดได้ดีก่อน

- ควรออกกำลังกายกล้ามเนื้อให้แข็งแรง  และทนทาน  เช่น  การวิ่ง,  ยกน้ำหนัก

- แก้ไขวงสวิงให้ถูกต้องเพื่อลดการบาดเจ็บ  และเล่นกอล์ฟได้ดีขึ้น จำเป็นต้องปรึกษา

ครูสอนกอล์ฟ

- เลือกใช้ไม้กอล์ฟ,  รองเท้าให้เหมาะสม

- เมื่อมีการบาดเจ็บควรหยุดเล่น  ปรึกษาแพทย์เพื่อการวินิจฉัย  และการรักษา

ที่ถูกต้องตั้งแต่แรก

- ก่อนจะกลับมาเล่นใหม่  ควรหายจากการบาดเจ็บและสร้างเสริมกล้ามเนื้อให้

แข็งแรงก่อน

การป้องกันอันตรายระหว่างการเล่นกอล์ฟ

อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากแสงแดด,  การสูญเสียน้ำ,  การบาดเจ็บจากการถูกลูกกอล์ฟ,   อันตรายจากสัตว์ในสนามกอล์ฟ  หรือจากฟ้าผ่า

ข้อแนะนำ  :

- ท่านนักกอล์ฟควรป้องกันอันตรายจากแสงแดด  เช่น   ทาครีมกันแดด  ใส่หมวก

เสื้อแขนยาว

- ดื่มน้ำให้มากพอก่อนและหลังการเล่น   และควรดื่มน้ำระหว่างการเล่นไม่ต้องรอ

กระหายน้ำ

- ถ้ามีเหงื่อออกต่อเนื่องเกิน  1  ชั่วโมง  ควรดื่มเครื่องดื่มเกลือแร่ร่วมด้วย

- ต้องรู้กฎมารยาทในการเล่นกอล์ฟ  ก่อนที่จะสวิงไม้กอล์ฟ  ต้องตรวจดูว่ามีผู้ใดยืน

อยู่ใกล้ ๆ จนอาจเกิดอันตรายจากไม้ตีกอล์ฟ    รอจนกว่าจะแน่ใจว่าผู้เล่นกลุ่มหน้าเดินพ้นระยะแล้ว

- นักกอล์ฟไม่ควรจะเข้ามาในพื้นที่ที่เสี่ยงอันตราย  ต่อสัตว์  แมลงมีพิษ

- เมื่อเกิดอันตรายจากฟ้าผ่าต้องหยุดเล่นกอล์ฟก่อน  และรีบออกจากสนามทันที่

 

อาการบาดเจ็บจากการเล่นกอล์ฟ (Golf Injuries)

อาการบาดเจ็บจากการเล่นกอล์ฟ (Golf Injuries)

 Tag : อาการ บาดเจ็บ จากการ เล่นกอล์ฟ (Golf Injuries)
ที่มา : www.vibhavadi.com
โดย : สนิมเหล็ก
เมื่อ : 12 พ.ค. 58 11:07

กอล์ฟทิป